Call for Workshops

Propostes de workshops i presentació de novetats bibliogràfiques

La Michele Taruffo Girona Evidence Week tindrà un espai pel desenvolupament de workshops i presentacions de novetats bibliogràfiques de mitja jornada. Els convidem a enviar les vostres propostes de workshop o de presentació de nous llibres en la matèria de raonament probatori. L'objectiu dels workshops consisteix en aprofundir per mitjà de la discussió, que es podrà dur a terme en qualsevol idioma, diferents temes, hagin sigut tractats o no, al llarg del congrés. Els workshops hauran de tractar temes relacionats amb el raonament probatori. Així mateix, com que els workshops, en tots els casos, seran oberts al públic que s'inscrigui, la dinàmica de la proposta (com, per exemple, el debat de papers, panels, etc.) ha d'estimular la discussió activa. A més, animem a autors i autores, així com també a editors, de nous llibres en matèria de raonament probatori, a proposar presentacions dels seus llibres.

Requisits de la proposta de workshop o presentació de llibre

Tota proposta de workshop o de presentació de llibre (4 pàgines màxim) ha d'incloure (en l'ordre següent):

  • Títol
  • Idioma 
  • Organitzadors (nom, afiliació i informació de contacte)
  • Tema i objectiu (1 pàgina màxim)
  • Justificació (1 pàgina màxim): Per què es considera que el tema és actual i important?
  • Breu biografia dels organitzadors (200 paraules per organitzador màxim) 
  • Nom de potencials participants, com a membres del comitè o ponents convidats (la confirmació que els convidats ja han acceptat s'avaluarà positivament)
  • Si està entre els plans de qui proposa el workshop o presentació, esborrany del Call for Papers

Enviament de propostes de workshop i presentació de llibres

Les propostes s'han d'enviar en un únic arxiu en format PDF a gironaevidenceweek@gmail.com

Preparació i organització de les propostes

Data límit per enviar propostes: 31 de maig de 2024.

Notificació de la selecció: 30 de juny de 2024.

Data límit per a confirmar la llista de participants definitius: 15 d'octubre de 2024.

Publicació de la llista definitiva dels workshops i presentacions de llibres a la pàgina oficial de l'esdeveniment, i obertura d'inscripcions pels assistents: 15 de novembre de 2024.

Tant la inscripció al congrés com les despeses de viatge i d'estada van a càrrec de cada participant.